เครื่องบินอัลฟาเจ็ท เป็นเครื่องบินเจ็ทโจมตีเบาและเครื่องบินฝึกขั้นสูงจากประเทศฝรั่งเศส