เครื่องบิน F-4E Phantom ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ใบพัดขนาด 70mm