เครื่องบิน F-14 ใบพัดคู่ ขนาด 55 มม. ปีกสามารถยืดหดได้ ใช้วัสดุคุณภาพสูงในการทำ EPO โฟม