เครื่องบินน่าเล่นอีกลำ สามารถยืดหดปีกได้ ใบพัดขนาด 64 มม. สีดำลายพราง บินผาดโผนได้