เครื่องบินบังคับ Exceed RC F - 18 EDF Jet มีทุกสิ่ง : ความเร็วสูงที่บิน, โครงสร้างสไตล์เจ็ทจริง