เครื่องบินบังคับวิทยุ รุ่น F5 ใบพัดขนาด 64mm รีโมทบังคับ 4 CH ฯลฯ