เครื่องบินบังคับวิทยุ ทีมีขนาดเล็กที่สุดในโลก โดยคุณสามารถบังคับให้มันบินไปในอากาศได้อย่างน่าอัศจรรย์