เครื่องบินบังคับวิทยุ Cessna 745 3CH เป็นเครื่องบินบังคับวิทยุปีกบน บินง่าย